Przejdź do treści strony

Plan roku szkolnego 2020/21

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2020 godz.9:00
 2. Zebranie z rodzicami klas IA i IB PLSP - 10.09.2020 godz.17:00
 3. Zebranie z rodzicami klas III PLP, IV PLP, VI OSSP - 15.09.2020 godz.16:30
 4. Zebranie z rodzicami klas IIA, IIB PLSP, V OSSP - 16.09.2020 godz.16:30
 5. Zebranie z rodzicami klas II PLP - 17.09.2020 godz.17:00
 6. Wycieczka do Wrocławia klas IA i IB PLSP - 22.09.2020
 7. Rada Pedagogiczna - 24.09.2020 godz.16:00
 8. Wycieczka do Wrocławia klas III PLP i V OSSP - 29.09.2020
 9. Ślubowanie klas pierwszych – 2.10.2020 godz.9:00
 10. Rada Pedagogiczna - 2.10.2020 godz.16:00
 11. Dzień Edukacji Narodowej - 14.10.2020
 12. Zebranie Rady Rodziców – 15.10.2020 godz.17:30
 13. Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie tematów dyplomów. - 28.10.2020 godz.16:00
 14. Rada Pedagogiczna - 23.11.2020 godz.16:00
 15. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna IVPLP i VI OSSP - 11.12.2020 godz.16:00
 16. Zebranie z rodzicami - 11.12.2020 godz.17:30
 17. Zimowa przerwa świąteczna - 23-31.12.2020
 18. Ferie zimowe - 4-17.02.2021
 19. Rada klasyfikacyjna śródroczna - 22.01.2021 godz.16:00
 20. Rada plenarna - 01.02.2021 godz.16:00
 21. Rada Pedagogiczna szkoleniowa – 11.02.2021
 22. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna IVPLP i VI OSSP - 31.03.2021 godz.16:00
 23. Przerwa wielkanocna – 1-6.04.2021
 24. Egzaminy dyplomowe - 7-9.04.2021
 25. Egzamin dyplomowy z historii sztuki - 15-16.04.2021
 26. Święto Konstytucji - 03.05.2021
 27. Egzaminy maturalne - 04-22.05.2021
 28. Rada Pedagogiczna - 27.05.2021 godz.16:00
 29. Egzamin wstępny do klasy I PLSP – 2.06.2021
 30. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych – 2.06.2021
 31. Boże ciało - 3.06.2021
 32. Rada klasyfikacyjna - 21.06.2021 godz.16:00
 33. Zakończenie roku szkolnego - 25.06.2021
 34. Rada plenarna - 28.06.2021 godz.10:00