Przejdź do treści strony

Pejzaże Miast - Place

Uczestnicy konkursu mają możliwość zmierzyć się z tematem „PLAC MIEJSKI”, czyli zauważyć, zastanowić się nad miejscami, które często mijamy, być może obojętnie. Uwrażliwienie na przestrzeń miejską, szczególnie tą
– mniej lub bardziej pustą – jaką stanowią place, zmusza do refleksji nad skonstruowaną, rzadko spontanicznie wykreowaną jej funkcją. Od początku cywilizacji place publiczne (forum, agora, rynek) stanowią miejsce spotkań, podejmowania zbiorowych decyzji, wiecowania, demonstrowania i protestowania, wyróżniania i karania, ale także handlu i świętowania.

Jak widzimy place?

Jakie place są wokół nas?

Zobacz także: