Przejdź do treści strony

Pejzaże Miast - Mosty

MOST według klasycznej definicji to: „rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej. Z tej definicji wniosek nasuwa się sam - to przeszkoda zmusza do budowania mostu, przeszkoda zarówno realna, drogowa, topograficzna  jak i ta niewidoczna - bariera rozłąki, niezrozumienia,  samotności, o której tak przejmująco śpiewają w kultowej piosence „Bridge over troubled water” Simon i Garfunkel:

Każdy  wysiłek, praca  na rzecz przezwyciężania trudności każdy pomysł, konstrukcja, ujmując bardziej metaforycznie - spotkanie, rozmowa, wyciągnięcie ręki to rodzaj mostu. Efekty tego trudu podziwiać możemy w fantastycznych realizacjach spinających lądy  (Golden Gate w San Francisco), kontynenty (Most Bosforski w Istambule), wiszących nad rzekami i przepaściami. Często stanowią ozdobę i uzupełnienie pejzaży górskich i morskich w końcu czynią łatwiejszym życie mieszkańcom miast uprzywilejowanych, ale i - podzielonych rzeką. Bo rzeka w mieście to zarówno dobrodziejstwo jak  i przekleństwo. Z jednej strony rzeka to najstarsza droga, w początkach cywilizacji to nią przypływał dobrobyt mieszkańców, może też stanowić naturalną granicę, zabezpieczenie, z drugiej strony wezbrane wody, powodzie, zagrożenie, odcięcie, utrudnienia komunikacyjne…

Mosty cywilizują rzeki” – ten trafny aforyzm hiszpańskiego pisarza Ramin Gomez de la Serna, metaforycznie  ukazując rolę mostów, przywołuje obraz zielonych nadrzecznych bulwarów, promenad, urokliwych miejsc wypoczynku, skąd podziwiać można rozmaitość budowlanych rozwiązań a raczej powiązań miedzy dwoma brzegami. Tajemniczym pozostaje stale wenecki  MOST WESTCHNIEŃ (zbudowany w XVI w aby prowadzić skazańców z Pałacu Dożów wprost do więzienia), w którym romantycy zobaczyli symbol tęsknoty za utraconą wolnością, za ukochaną oglądaną czasami ostatni raz przez maleńkie okienko w drodze ku przeznaczeniu.

Wracając do szerszego kontekstu zauważmy za Urszulą Zyburą, znaną aforystką, że: „Most porozumienia nie powinien być zwodzony”. Most to łączność, przejście, nadzieja. To przenośne znaczenie znane było już w starożytności: Pontifex Maximus to z łaciny „najwyższy budowniczy mostów” termin odnoszący się początkowo do funkcji najwyższego kapłana zajmującego się sprawami kultu państwowego, od V wieku został uznany również na określenie biskupa Rzymu czyli papieża. Budowanie mostów jest więc również ważnym zadaniem społecznym – znanym zarówno w odniesieniu do władców „najwyższych”  jak i - w tradycji dziecięcych wyliczanek - „budujemy mosty dla pana starosty”.

Most ma też znaczenie metafizyczne – w większości religii  oznacza drogę ku wieczności, w symbolice snów obrazuje przejście z jednego stanu w drugi, wielkie zmiany życiowe np. narodziny, małżeństwo, śmierć.

Zobacz także: