Przejdź do treści strony

Ostatnie dni przed wakacjami to dni z Comeniusem

Ostatnie dni w szkole upłynęły pod znakiem projektu „Parallel ways”. Wybrani uczniowie pracowali nad prezentacjami wybranych zagadnień oraz nad ich wersjami angielskimi.

Owocem prac nad projektem jest ukończona prezentacja Oli Wiśniak na temat przenikania się wpływów i inspiracji w ubiorach. Kolejna prezentacja opisuje środki transportu wykorzystywane w handlu w różnych epokach. Drugie zagadnienie zilustrowane w prezentacji to system monetarny, płatniczy oraz rodzaje monet stosowane na przestrzeni dziejów. Tę prezentację, przy współpracy z koleżankami z klasy III OSSP, przygotowały Marta Włóczyk i Justyna Wełk.

O przenikaniu i wpływach
Środki transportu w Średniowieczu - folder

oprac.: K.Kubik