Przejdź do treści strony

Zapisy do Ogniska Plastycznego

Zapisy na zajęcia Ogniska Plastycznego na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będą drogą mailową w dniach 25-30 sierpnia 2022 r.

Jak zapisać Dziecko?

 1. Zobacz w planie zajęć Ogniska Plastycznego na rok 2022/2023, które zajęcia/pracownie interesują Twoje Dziecko.
 2. Wyślij maila do nauczyciela prowadzącego zajęcia (adresy mailowe znajdują się tutaj). W temacie wpisz zapisy do Ogniska.
 3. Do wiadomości dołącz wypełniony wniosek, który znajduje się poniżej.
 4. Do wiadomości dołącz 3 zdjęcia prac plastycznych autorstwa Twojego Dziecka (prace dowolne: rysunkowe, malarskie, z plasteliny, inne).
 5. Maksymalna liczba miejsc na zajęciach w Ognisku Plastycznym wynosi maksymalnie 15 w grupie. O przyjęciu kandydata do grupy decyduje nauczyciel prowadzący na podstawie daty zgłoszenia (od 25.08. do 30.08.2022.) i ocenie prac (jako forma badania przydatności określona w Rozporządzeniu MKDiN)*. W przypadku wiedzy o sztuce nie ma potrzeby wysyłania prac.
 6. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia przez nauczyciela zostanie wysłane drogą mailową 31 sierpnia 2022 przez nauczyciela prowadzącego.
 7. Jeśli Twoje Dziecko nie zostało przyjęte na wybrane zajęcia, nic straconego. Może zostać przyjęte w ciągu roku szkolnego np. jeśli zwolni się miejsce w grupie.
 8. Zajęcia w pracowniach rozpoczną się 2 września 2022r. zgodnie z planem zajęć.
 9. Na pierwszych zajęciach w Ognisku Plastycznym uczestnicy otrzymają papierowy wniosek do wypełnienia, wraz z oświadczeniami. Wypełniony wniosek, podpisane oświadczenia należy oddać nauczycielowi prowadzącemu.

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, Dz.U. Poz. 686 z 2019 r.

Zajęcia

 1. Prosimy o dopełnienie formalności po pierwszych zajęciach w Ognisku Plastycznym.
 2. Prosimy osoby przyjęte o regularne uczęszczanie na zajęcia. Jeśli w czasie dwóch kolejnych zajęć dziecko nie pojawi się w Ognisku bez wcześniejszej informacji rodzica, to zostanie skreślone z listy uczestników, o czym rodzic zostanie poinformowany przez nauczyciela drogą mailową.
 3. Prosimy o kontaktowanie się z nauczycielami Ogniska w sprawie nieobecności, stanu zdrowia drogą mailową lub pod numerami telefonów szkoły.

Procedura rekrutacji

Plan zajęć Ogniska

Wniosek o przyjęcie