Przejdź do treści strony

Ognisko Plastyczne

Zajęcia w Ognisku Plastycznym prowadzone są w dwóch podziałach wiekowych:

 • DZIAŁ DZIECIĘCY – 6-12 lat,
 • DZIAŁ MŁODZIEŻOWY – 13-23 lata.

Zajęcia w poszczególnych działach obejmują dwuletni cykl nauki w zakresie następujących zajęć edukacyjnych:

 • DZIAŁ DZIECIĘCY: rysunek i ćwiczenia kolorystyczne, modelowanie,
 • DZIAŁ MŁODZIEŻOWY: rysunek i malarstwo, wiedza o sztuce, fakultety artystyczne (wyznaczone przez dyrektora szkoły na dany cykl nauczania spośród przedmiotów: aranżacja wnętrz, ceramika, fotografia, komunikacja wizualna, projektowanie graficzne, rzeźba, techniki graficzne, techniki malarskie, techniki scenograficzne, tkanina).

Zajęcia prowadzone są w grupach liczących maksymalnie 20 osób w godzinach popołudniowych od godz. 16.05 zarówno w budynku Ogniska Plastycznego (ul. Barlickiego 15), jak i w głównym budynku szkoły (ul. Strzelców Bytomskich 10).

Szczegółowy plan zajęć jest opracowywany na dany rok szkolny i udostępniony na stronie internetowej oraz w gablotach szkolnych.

Osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć przyjęcia do Ogniska od 1 września każdego roku szkolnego, ale istnieje możliwość zapisania się na zajęcia na przestrzeni całego roku. Warunkiem przyjęcia do Ogniska Plastycznego jest wypełnienie wniosku oraz pozytywny wynik badania przydatności. Badanie przydatności odbywa się w dniu zapisu i przeprowadzone jest w formie rozmowy z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Zajęcia w Ognisku prowadzone są przez znakomity zespół profesjonalistów, zatrudnionych także w Liceum Plastycznym. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem zarówno z powodu wysokich kompetencji prowadzących, jak i szczególnej atmosfery, życzliwości oraz możliwości obcowania ze sztuką na co dzień.

Zobacz także:

 • ikona

  Zapisy do Ogniska Plastycznego

  Przyjęcia do Ogniska Plastycznego na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą dnia 2 września 2019 od godziny 16.00 w budynku przy ul.Barlickiego 15. godz. 16.00 galeria przy Barlickiego – spotkanie z zastępcą dyrektora Katarzyną Kubik: informacje o działalności Ogniska, zasadach, ...

 • ikona

  Regulamin Rady Rodziców Ogniska Plastycznego

  REGULAMIN RADY RODZICÓW OGNISKA PLASTYCZNEGOW ZESPOLE PAŃSTWOWYCH PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO IM. JANA CYBISA W OPOLU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE §1 Rada Rodziców Ogniska działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95, poz. ...

 • ikona

  Wpłaty na Radę Rodziców

  Wpłaty na rzecz Rady Rodziców przy Ognisku Plastycznymw wysokości:20zł/miesiąc (1 uczestnik)30zł/miesiąc (rodzeństwo)można dokonać na konto RADA RODZICÓW PRZY OGNISKU PLASTYCZNYM UL. BARLICKIEGO 15, 45-083 OPOLE PKO BP O/Opole48 1020 3668 0000 5102 0009 9549

 • ikona

  Z życia Ogniska

  Świat Ogniska Plastycznego, to świat pełen kolorów, kreatywności, wspaniałych pomysłów. Każda pracownia emanuje fantazją i twórczą atmosferą. Nie wierzycie? Zobaczcie w naszej galerii pracownię rysunku i malarstwa Pani Bożeny Szwajkowskiej-Krauze oraz prace, które w niej powstały w ubiegłym roku szkolnym.