Przejdź do treści strony

O nas

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (6 lat)

Do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych przyjmowani są uczniowie po szóstej klasie szkoły podstawowej. Nauka trwa 6 lat i obejmuje w jednolitym cyklu programowym gimnazjum (3 lata) i liceum (3 lata). Szkoła realizuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących. Oprócz tego ważną częścią programu edukacyjnego jest blok przedmiotów artystycznych obejmujących wiedzę z historii sztuki, rysunek i malarstwo, rzeźbę, fotografię, projektowanie graficzne, a w ramach przedmiotu sztuka stosowana - realizację programu w pracowni (do wyboru) - ceramiki, tkaniny artystycznej, snycerstwa, grafiki użytkowej itp.

Publiczne Liceum Plastyczne (4 lata)

Nauka w Publicznym Liceum Plastycznym trwa 4 lata. Obejmuje program nauczania z przedmiotów ogólnokształcących oraz program nauczania z przedmiotów artystyczno-zawodowych. Przedmioty artystyczne obejmują zajęcia z historii sztuki, rysunku i malarstwa, rzeźby oraz zajęcia w ramach specjalizacji (ceramika artystyczna, aplikacje i tkaniny artystyczne, snycerstwo, wystawiennictwo, techniki graficzne w tym grafika komputerowa i reklama wizualna).

Ognisko Plastyczne

Zajęcia prowadzone są w godzinach popołudniowych od godz. 16.00, zarówno w budynku Ogniska Plastycznego (ul. Barlickiego 15), jak i w głównym budynku szkoły przy Strzelców Bytomskich 10. Słuchacze zgłaszaja się na zajęcia od 1 września każdego roku szkolnego, ale istnieje możliwość zapisania się na zajęcia na przestrzeni całego roku. Zajęcia w Ognisku prowadzone są przez znakomity zespół profesjonalistów, zatrudnionych także w Liceum Plastycznym. Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem zarówno z powodu wysokich kompetencji prowadzących, jak i szczególnej atmosfery, życzliwości oraz możliwości obcowania ze sztuką na codzień.

poziomy:
- dziecięcy (7-12 lat) - rysunek, malarstwo, modelowanie
- młodzieżowy (13-20 lat) - rysunek, malarstwo, rzeźba, historia sztuki
- pracownie wolnego wyboru : fotografia, ceramika, grafika użytkowa, snycerstwo, tkanina artystyczna i techniki scenograficzne