Przejdź do treści strony

Formularze rekrutacyjne

Poniżej znajduje się formularz elektronicznego wniosku o przyjęcie do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych. Prosimy o jego pobranie, a następnie elektroniczne wypełnienie, zapisanie i wysłanie na adres sekretariatu szkoły rekrutacja@plastyczniak.opole.pl.

Niniejszy formularz to wstępna deklaracja chęci nauki w naszej szkole. Na tym etapie nie są wymagane żadne dodatkowe załączniki wymienione w formularzu. W późniejszym terminie, gdy zajęcia w szkole zostaną przywrócone, należy dostarczyć wymagane załączniki oraz podpisać formularz.

Wniosek o przyjęcie do Publicznego Liceum Sztuk Plastycznych

Do wypełnienia formularza wymagany jest program obsługujący formularze pdf. Zalecany jest darmowy program Adobe Acrobat Reader DC, który można pobrać tutaj. Można też skorzystać z przeglądarki Google Chrome lub nowego Microsoft Edge.

UWAGA: Publiczne Liceum Sztuk Plastycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a nie tak jak większość szkół Ministerstwu Edukacji), dlatego NASZEJ SZKOŁY NIE MA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI. Należy złożyć w sekretariacie w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów, a następnie przystąpić do egzaminów.