Przejdź do treści strony

Formularze rekrutacyjne

Wniosek o przyjęcie do Publicznego Liceum Plastycznego (szkoła 4-letnia po gimnazjum)

Wniosek o przyjęcie do Liceum Sztuk Plastycznych (szkoła 5-letnia po szkole podstawowej)

UWAGA: Publiczne Liceum Plastyczne oraz Liceum Sztuk Plastycznych podlega Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (a nie tak jak większość szkół Ministerstwu Edukacji), dlatego NASZEJ SZKOŁY NIE MA W ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI. Należy złożyć w sekretariacie w odpowiednim terminie komplet wymaganych dokumentów, a następnie przystąpić do egzaminów.