Przejdź do treści strony

ERASMUS+ „Worl(d) Art Ticket”

  1. W konkursie biorą udział klasy I-V OSSP i I-III PLP ZPPKP.
  2. Udział w konkursie biorą wszyscy uczniowie klas w czasie lekcji wychowawczej w tygodniu 29.05.-02.06.2017.
  3. Stopień trudności i liczba zadań konkursowych zależą od etapu edukacyjnego i liczby osób w klasie.
  4. Jedno z zadań to tekst o sztuce w języku angielskim. Należy przetłumaczyć tekst na język polski.
  5. W rozwiązaniu zadań konkursowych uczestniczy cała klasa (np. pracując w odpowiednio dobranych grupach). Czas na wykonanie zadań wynosi 45 minut.
  6. Oceniana jest poprawność, strona graficzna i estetyka przedstawionych rozwiązań.
  7. Uczniowie mogą korzystać za słowników językowych, książek, papieru, które będą dostarczone na lekcje oraz nożyczek, kredek i flamastrów, które muszą sobie zapewnić.
  8. Podczas zawodów nadzór nad klasami-uczestnikami konkursu sprawują wyłącznie wychowawcy.
  9. Prace uczestników konkursu z etapu finałowego są sprawdzane przez nauczycieli historii sztuki i języka angielskiego.
  10. Zwycięska klasa zostanie wyłoniona na podstawie średniej arytmetycznej punktów.

Nagrodą są bilety do kina dla całej klasy na wspólny seans filmowy