Przejdź do treści strony

Egzamin maturalny 2016

Harmonogram egzaminu maturalnego:

 

Wyniki egzaminu matruralnego 2015

Zdawalność:

W OSSP pisało 19 osób, zdało – 18; zdawalność  -  95%

Zdawalność (licea ogólnokształcące) w OKE: 79,6%;  w woj. opolskim – 79,9%, w Opolu – 90,4%

W PLP pisało 18 osób, zdało – 18; zdawalność – 100%

Zdawalność w OKE: 63,1%; W woj. opolskim: LO - 45,2%; T- 71,2%;  razem-  69,2%

Średnie wyniki: