Przejdź do treści strony

Egzamin gimnazjalny

Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r.:

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

  • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
  • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00


2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

  • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
  • z zakresu matematyki – godz. 11:00


3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2018