Przejdź do treści strony

„XVI Muzealne Spotkania z Fotografią” – Koszalin 2016 r.

17 Oct 2016 r.

„XVI Muzealne Spotkania z Fotografią” – Koszalin 2016 r.

Międzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży

Plon fotograficznych zmagań konkursowych mieliśmy możliwość zobaczyć w czasie uroczystego otwarcia wystawy w obecności Prezydenta Miasta Koszalina, przedstawicieli władz samorządowych, dyrekcji muzeum oraz innych znamienitych gości. Prace laureatów i prace nienagrodzone, ale które zakwalifikowano na wystawę wzbudziły duże zainteresowanie i nieskrywany podziw dla pomysłowości oraz dojrzałości warsztatowej uczestników konkursu.

„Młodsi fotografują przedmioty, ludzi, zwierzęta, fragmenty zabytkowych budynków i pejzaże. Starsi próbują różnych technik – jest i luksografia, i fotografia otworkowa, jest zabawa technologią cyfrową, są też bardzo interesujące obrazy amorficzne (tak zdeformowane, żeby zniekształcenie znikało w lustrzanym odbiciu). Są prace, odzwierciedlające silną indywidualność autora, przykłady wartościowej relacji uczeń-mistrz. Zdjęcia czasem zwyczajne, ale niezwykłe, ukazujące codzienność, ale niebanalne. Oryginalne, ale nieprzegadane.”

( fragment tekstu z katalogu 16 autorstwa Joanny Wyrzykowskiej).

Tegoroczni autorzy fotografii z naszej szkoły, których prace eksponowane są na wystawie pokonkursowej w Muzeum w Koszalinie to: Martyna Pinkowska i Jan Kowal z klasy IV PLP oraz Małgorzata Wolak z klasy V OSSP. Na wernisażu w koszalińskim muzeum naszą szkołę reprezentowała Martyna Pinkowska. Uczestniczyła także w pokonkursowym plenerze fotograficznym w Mielnie.

Wrześniowe zajęcia warsztatowe, odbywały się pod hasłem „Ważna jest postać”, Podzielono je na dwie części. Obie prowadzili jurorzy konkursu: Krzysztof Dąbrowski i Wojciech Szwej. Każde z całodziennych fotograficznych zadań zostało poprzedzone wieczornym pokazem oraz szczegółowym omówieniem form i zasad pracy.

  1. „Płaszczyzny ostrości” – ćwiczenie prowadzone przez Krzysztofa Dąbrowskiego były próbą uzyskania surrealistycznego wyrazu fotografii, poprzez zastosowanie dwóch płaszczyzn ostrości. Za pomocą programu graficznego należało zmontować dwa – wcześniej przemyślane i zaprojektowane zdjęcia, wykonane z tego samego miejsca, a różniące się jedynie punktem ustawienia ostrości. Pierwsze z nich wyostrzone na plan pierwszy, drugie na plan trzeci bądź czwarty (patrz: zdjęcia poniżej). Po montażu, pomiędzy ostrymi planami, miał znaleźć się nieostry plan drugi. Przydatny sprzęt: statyw, „magiczne ręce” (lub inne rodzaje uchwytów), parasol (albo inna osłona od wiatru); taśma klejąca, drut, sznurek, klipsy biurowe, itp. zapewnili organizatorzy. Wykonane zdjęcia uczestnicy warsztatów mogli przygotować na własnym sprzęcie (laptopy) lub skorzystać z pomocy operatora i komputera stacjonarnego ze specjalistycznym oprogramowaniem (Photoshop, Adobe Lightroom).
  2. „Fotografia uliczna”. W drugim dniu warsztatów uczestnicy pleneru realizowali ćwiczenia z „fotografii ulicznej”. Celem zajęć prowadzonych przez Wojciecha Szweja było wykształcenie umiejętności przygotowania subiektywnej relacji reporterskiej – obserwacji otoczenia i wyławiania z niego interesujących scen. Ćwiczenie pozwoliło uczestnikom przekonać się jak istotnym elementem w fotografii dokumentalnej jest spostrzegawczość oraz jak ważną cechą fotografującego jest refleks połączony z odwagą w tworzeniu ekspresyjnej kompozycji i wrażliwością na istniejące oświetlenie.

Podsumowaniem pleneru była wspólna prezentacja oraz omówienie wykonanych fotografii.

oprac.: Daniel Szopiński

(na podstawie materiałów przesłanych przez organizatora)

Patronat: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Minister Edukacji Narodowej RP

Patronat medialny: Miesięcznik Foto, Panoramix

Organizator: Muzeum w Koszalinie

Współorganizator: Pomorskie Stowarzyszenie Edukacji Regionalnej

Sponsorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Urząd Miejski w Koszalinie,
Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

FOTO.: Daniel Szopiński

« Powrót do listy