Przejdź do treści strony

Wystawa w mbp - opolskie legendy i bajki

18 Jan 2016 r.

12 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbył się wernisaż prac klasy V i VI OSSP specjalizacji technik scenograficznych. Od strony literackiej spotkanie prowadziła pani Dorota Różycka, która przeczytała jedną z legend opolskich z książki Doroty Simonides „Opolskie legendy i bajki” i wprowadziła widzów w klimat baśni i legend śląskich. Plansze i realizacje klasy V OSSP i VI OSSP specjalizacji techniki scenograficzne wykonano pod kierunkiem nauczycieli Joanny Wrześniewskiej i Beaty Pizoń-Jeziorowskiej podczas zajęć lekcyjnych.

Uczniowie realizowali aranżacje scenografii i postacie lalek do widowiska plenerowego w oparciu o opolskie legendy i baśnie. Te ćwiczenia miały za zadanie poszerzyć wiedzę o kulturowym dziedzictwie naszego regionu. Inspiracje literackie zaczerpnięte zostały z książki Doroty Simonides „Opolskie legendy i bajki”. Wątki legend pochodzą z kazań średniowiecznych z przełomu XIII
i XIV wieku, ze starych kronik łacińskich, polskich i niemieckich, a także z XIX-wiecznych zapisków Józefa Lompy, Lucjana Malinowskiego, Oskara Kolberga.

Wykonane lalki to postacie z legend, wśród nich są zwierzęta, ludzie, strzygi, utopce, zmory, świecorze, diabły, istniejące w legendach i przekazywane z pokolenia na pokolenie. W trakcie realizacji makiet i lalek uczniowie wykorzystywali różne techniki plastyczne z dziedziny modelowania, malarstwa i rzeźby. Często wymagało to dużej kreatywności w zastosowaniu „tradycyjnych” materiałów np: papieru ,tkanin, drutu, klejów, farb, wełny. Sposób użycia tych materiałów podyktowany był potrzebą wydobycia charakterystycznych cech postaci, które występowały w opolskich legendach. Praca nad postaciami i  makietami przebiegała etapowo: od szkiców – projektów  przez modelowanie kolejnych elementów i scalenie ich w pełną realizację. Ciekawe było studiowanie realiów ówczesnego życia na Śląsku: stroju, obyczajowości. Przy tworzeniu postaci konieczne było zrobienie stelaża, wykonanie korpusu, nadanie postaci gestu, mimiki, dopełnienie strojem. Makiety są interpretacjami przetworzonymi przez uczniów elementów pejzażu śląskiego, fragmentów architektury, wyposażenia ówczesnych wnętrz i przedmiotów codziennego użytku.

Wystawę można oglądać do 31.01.

Oprac.: J. Wrześniewska, B. Pizoń-Jeziorowska

Foto.: J. Wrześniewska

« Powrót do listy