Przejdź do treści strony

„Terytoria Pamięci" wystawa Małgorzaty Futkowskiej

20 Sep 2014 r.

Zawsze kierowałam i kieruję się jednym i niezmiennym credo: PEWNE, PRAWDZIWE I NIEZMIENNE jest, że gdy pojawia się początek to wiemy, że nadejdzie koniec, kiedy pojawia się życie to po nim następuje śmierć. A to, co istnieje pomiędzy, to całe spektrum przeżyć, doświadczeń, kolorów, odcieni i napięć, które maja zbliżyć nas do witkiewiczowskiej Tajemnicy Istnienia. Jako Istnienie Poszczególne, jako indywiduum doświadczam swej tożsamości i zmienności, która dokonuje się pod wpływem przeżyć i upływu czasu. Te właśnie stany staram się zapisywać w obrębie obrazu, który budowany jest dwuwymiarowo. Z jednej strony w malarstwie poszukuję wyrazu dla wewnętrznych, duchowych stanów – emocji, z drugiej analizuję i uwzględniam konieczność uprządkowania, geometrycznego zapisu – konstrukcji.

TERYTORIA PAMIĘCI

Prace są próbą zgłębienia tematu pamięci prywatnej, osobistej, jednak jak pisał Halbwachs osadzonej w „ramach” pamiętania zbiorowego. Kierując się pozostawioną w spadku myślą sokratejską rozpatruję pamięć w dwóch kategoriach mneme jako ewokacje, wspomnienie mimowolne i anamneze - przywołanie wynikające z wysiłku przypominania. Za ich pomocą staram się konstruować obszar obrazu w taki sposób, aby wspomnienia w nich zawarte odnosiły się nie tylko do pojedynczych podmiotów, ale skierowane były do większej zbiorowości.

MIĘDZY EMOCJĄ A KONSTRUKCJĄ

Zestaw prac abstrakcyjnych, obejmujących malarstwo olejne i prace rysunkowe. Staram się w nich odkryć i wykorzystać siły zawarte w materii do stworzenia własnych przestrzeni malarskich, podyktowanych emocją i racjonalnością.

Oprac.: M. Futkowska

Foto.: Kamil Gębczak

« Powrót do listy