Przejdź do treści strony

Gratulujemy!

18 Oct 2016 r.

"Zostaliście dobrze wyposażeni , aby sprostać wyzwaniom, jakie postawi przed Wami przyszłość."

Tymi słowami zwrócił się do tegorocznych alumnów[1] dziekan Wydziału Mediów, Sztuki i Designu na Uniwersytecie Westminster w Londynie, otwierając uroczystość wręczenia dyplomów.

Uniwersytet Westminster kształci swoich studentów od 1838 roku, kiedy to został powołany do życia pod nazwą Royal Politechnic Institution. Niemalże od samego początku w ramach uczelni działał Wydział Sztuki, mogący pochwalić się, między innymi, jednym z pierwszych studiów fotograficznych w Europie. Obecną nazwę uczelnia nosi od roku 1992, kiedy to otrzymała prawo nadawania stopni naukowych.

Wśród świętujących ukończenie kolejnego etapu swojej edukacji na tej angielskiej uczelni znalazła się też absolwentka Publicznego Liceum Plastycznego w Opolu, Małgorzata Grodzka. Gosia uzyskała tytuł licencjata (BA) na kierunku Ilustracja i Reklama Wizualna.

Gosiu, gratulujemy i życzymy sukcesów![1] Alumn - w krajach anglosaskich absolwent szkoły wyższej

« Powrót do listy