Przejdź do treści strony

Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

28 Nov 2018 r.

W środę 28 listopada w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Opolu odbyła się gala wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla wyróżniających się uczniów. Wśród wyróżnionych były dwie uczennice opolskiego Plastyczniaka: Daria Nowak z klasy III PLP oraz Agnieszka Lichtenberg-Kokoszka z klasy VI OSSP.

Stypendia przyznawane są najpracowitszym i najzdolniejszym uczniom, w tym roku przyznano je dziewięćdziesięciu czterem osobom z całej Opolszczyzny. Kryteria przyznania stypendium są bardzo wymagające: należy otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Uzdolnień nie brakuje uczniom Plastyczniaka, lecz ich droga do najwyższych średnich ocen jest utrudniona: są oceniani nie tylko z przedmiotów ogólnokształcących (zdają przecież taką samą maturę, jak uczniowie innych szkół!), ale i z kilku przedmiotów artystycznych. Tegoroczne stypendystki uzyskały bardzo wysokie średnie w obu dziedzinach.

Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym, a jego kwota stanowi niebagatelną pomoc w pokryciu kosztów kształcenia. Stypendia wręczała pani wicewojewoda Violetta Porowska, a całą uroczystość uświetnił koncert.

Oprac.: M.Łuczak

« Powrót do listy