Przejdź do treści strony

Stypendia Prezydenta Miasta Opola

22 Oct 2020 r.

Stypendystkami Prezydenta Miasta Opola zostało w tym roku aż pięć uczennic opolskiego Plastyczniaka: Paulina Mucha, Jagoda Szarek, Dagmara Daleka, Zofia Lichtenberg-Kokoszka i Maria Prochorec. Prawie wszystkie są tegorocznymi maturzystkami, tylko Jagoda ma do matury jeszcze ponad rok. Stypendium artystyczne, które jest corocznym wsparciem dla najzdolniejszej artystycznie opolskiej młodzieży, ma w niepewnych czasach wymiar szczególny: jest sygnałem, że pomimo wszelkich trudności, obaw, lęków, warto pracować wytrwale, szukać dobrych rozwiązań i rozwijać talenty. Te talenty młodych ludzi, w tym tegorocznych stypendystek z Plastyczniaka, są przecież w jakimś sensie naszą wspólną, (dobrą!) przyszłością.

Wszystkie nagrodzone dziewczyny są ambitne, pracowite, dociekliwe, co podkreślają ich nauczyciele. To właśnie oni zapalili je do pracy i kształcą od kilku lat ich artystyczny warsztat. Liczą się umiejętności, liczy się też wrażliwość na otaczający świat i kreatywność w poszukiwaniu własnej drogi. Nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych to owoc wytrwałej pracy pod kierunkiem nauczycieli – artystów, m.in.: Joanny Preuhs, Anny Boruch-Kuńki, Zbigniewa Natkańca, Joanny Wrześniewskiej oraz Beaty Pizoń-Jeziorowskiej.

Dziewczyny są skromne, życzliwe wobec innych, odpowiedzialne. Cieszą się bardzo ze stypendiów:

- Stypendium otworzyło mi wiele możliwości do spełnienia moich marzeń i realizacji obranych przeze mnie celów. Dzięki wsparciu stypendialnemu mogę rozwijać swoje zainteresowania, poszerzać horyzonty i wnikliwiej doświadczać sztuki, wkraczając w jej świat. Otrzymana pomóc dała mi wiele szans doskonalenia się, za co serdecznie dziękuję – tłumaczy Dagmara.

Paulina wie już, na co konkretnie wyda uzyskane dzięki stypendialnemu wsparciu fundusze:

- Stypendium daje mi możliwość kupowania materiałów artystycznych lepszej jakości, dzięki temu prace będą porządniejsze i bardziej trwałe. Kluczowe znaczenie w przypadku malarstwa sztalugowego ma rodzaj podobrazia. Ja wolę pracować na trwalszych (i bardziej kosztownych) podobraziach płóciennych na drewnianej ramie niż na podłożach tekturowych. W sztukach plastycznych ważne i potrzebne jest posiadanie różnorodnych materiałów artystycznych, ponieważ narzędzie poniekąd determinuje wygląd prac. Możliwość korzystania z wielu technik pozwala rozwijać się, tworzyć ciekawe efekty i być otwartym na nowe eksperymenty. Dzięki stypendium mogę również pozwolić sobie na zakup książek, albumów dotyczących interesujących mnie tematów w zakresie historii sztuki.

Warto promować talenty i postawy, które umożliwiają ich rozwój. Gratulujemy dziewczynom i wspierającym je pedagogom!

Oprac.: M.Łuczak

« Powrót do listy