Przejdź do treści strony

Spotkanie z prof. Tutajem

03 Feb 2017 r.

Dnia 03 lutego 2017 r. dzięki przychylności Pani mgr Moniki  Żarnowskiej, prac. Ds. Promocji mieliśmy możliwość zaprosić do Opola i spotkać się w szkolnej „Galerii Nad Odrą” z P. dr hab. Janem Tutajem, prof. ASP, Prorektorem ds. Studenckich.

Prof. Jan Tutaj przedstawił nam krótką historię i strukturę organizacyjną szacownej uczelni oraz szczegółową ofertę edukacyjną krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie klas II, III i IV PLP oraz V OSSP.

W czasie prezentacji osiągnięć artystycznych studentów uczelni z satysfakcją zauważyliśmy, że wśród laureatów jest także absolwentka naszej szkoły i Akademii P. Agata Andrusyszyn, która otrzymała prestiżową nagrodę scenograficzną im. Jerzego Moskala 2016 w ramach Festiwalu Nowej Scenografii. Jury przyznało jej pierwsze miejsce w kategorii "Dyplom za realizację teatralną".  Agata Andrusyszyn wykonała scenografię do spektaklu "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety" wg książki Swietłany Aleksijewicz w reżyserii Elżbiety Depty. Sztukę można było zobaczyć w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

Agata Andrusyszyn ukończyła studia z zakresu Scenografii na Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie.

Uczniów zainteresowały także programy wymiany z zagranicą (wyjazdy stażowe) oraz działalność  Akademickiego Biura Karier, którego zadaniem jest nawiązywanie współpracy pomiędzy Akademią a przedsiębiorcami, pomoc studentom i absolwentom w wejściu na rynek pracy poprzez organizowanie szkoleń, doradztwa zawodowego, spotkań

z pracodawcami, etc., promocja prac studentów, absolwentów i profesorów ASP poprzez wciąż aktualizowaną stronę internetową Biura, dbanie o ciągły rozwój Akademii przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, koordynowanie projektów Akademii, itp.

Uwagę naszych uczniów zwróciła nowoczesna platforma kształcenia , łącząca umiejętności zawodowe i kompetencje artystyczne realizowane w nowo powstałej Katedrze Intermediów. Katedra organizuje konferencje naukowe i wyjazdy do ważnych ośrodków zaangażowanych zarówno w tworzenie jak i popularyzację sztuki. Aktywność wykraczająca poza ramy przewidziane w programie studiów wydaje się niezwykle atrakcyjna oraz inspirująca dla potencjalnych studentów, przyszłych artystów i animatorów sztuki nowoczesnej.

Po odpowiedzi P. prof. Tutaja na pytania naszych uczniów, otrzymaliśmy informatory uczelni oraz egzemplarze aktualnego kwartalnika „Wiadomości ASP”. Myślę, że zainteresowani dalszym kształceniem artystycznym powinni koniecznie osobiście odwiedzić tę znakomitą uczelnię, aby na miejscu przekonać się jak czas spędzony tam w czasie studiów może okazać się fantastycznym, inspirującym  początkiem w poszukiwaniu własnej drogi artystycznej.

oprac.: Daniel Szopiński

foto: Daniel Szopiński

« Powrót do listy