Przejdź do treści strony

Śląskie perły sztuki w opolskim Muzeum Diecezjalnym

08 Nov 2016 r.

Dnia 28.10.2016 uczniowie kl. III PLP wraz z panem dyrektorem Danielem Szopińskim oraz opiekunami mieli zaszczyt uczestniczyć w inauguracji wystawy Śląsk  - Perły sztuki od Gotyku do Baroku, zorganizowanej z okazji jubileuszu 1050-lecia chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Kameralnej, ale podniosłej uroczystości otwarcia wystawy w nowo zmodernizowanych salach ekspozycyjnych opolskiego Muzeum Diecezjalnego przewodniczył dyrektor muzeum ks. dr hab. Piotr Paweł Maniurka. Okolicznościowe słowo inaugurujące wystawę skierował do zebranych opolski biskup ks. dr hab. Andrzej Czaja, a wśród zebranych na wernisażu gości, obecne były min. pani dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego pani Urszula Zajączkowska oraz pani Iwona Solisz opolski wojewódzki konserwator zabytków.

Wystawa Perły sztuki od Gotyku do Baroku prezentuje najcenniejsze zabytki śląskiego malarstwa, rzeźby, sztuki złotniczej i rzemiosła artystycznego zachowane na terenie diecezji opolskiej. Eksponowane są odrestaurowane naczynia liturgiczne wykonane w śląskich warsztatach złotniczych Nysy,  Opola i Wrocławia, gotyckie i barokowe rzeźby  w tym min. Madonna na lwie z przełomu XIV w. oraz Pieta z warsztatu mistrza Wita Stwosza, a także obrazy Madonna z Dzieciątkiem i Janem Chrzcicielem oraz Adoracja dzieciątka z kręgu Fra Angelico. Wystawę wzbogacają banery z cennymi chrzcielnicami z różnych epok  pochodzące z wybranych kościołów diecezji opolskiej, a wśród nich min. romańskie chrzcielnice z Chrząszczyc, Rogowa Opolskiego i gotycka chrzcielnica z katedry opolskiej.

Inaugurując wystawę ks. biskup Andrzej Czaja mówił o wielowiekowych, cennych perłach sztuki zgromadzonych w zbiorach muzeum i o żywych perłach ludzi kultury, którzy dbają o wspólne dziedzictwo sztuki i kultury chrześcijańskiej. Wbrew wszechogarniającemu materializmowi młodzi ludzie powinni wzorem starszego pokolenia uczyć się pielęgnować poprzez sztukę i kulturę wspólne dziedzictwo duchowe i być dla siebie i dla innych perłami przyszłości.

Oprac. Irena Paul

Foto. Daniel Szopiński

« Powrót do listy