Przejdź do treści strony

Ślady przeszłości

13 Dec 2011 r.

W ramach projektu gimnazjalnego klasy II OSSP przeprowadzone zostały lekcje (zajęcia) międzyprzedmiotowe z języka polskiego i historii sztuki dotyczące historii, tradycji, zwyczajów żydowskich.

Zagadnieniami tymi szczególnie zainteresowane były dwie grupy opracowujące temat związany z cmentarzami żydowskimi w Opolu i Krapkowicach. Lekcje poprzedziła projekcja filmu „Skrzypek na dachu” Normana Jewisona – uczniowie zostali wprowadzeni w klimat żydowskiej gminy na terenie XIX i XX wiecznej Rosji.  Po wprowadzającym „dwugłosie” obu nauczycielek, krótkim zarysie dziejów  biblijnych oraz historii diaspory żydowskiej, znaczenia w Polsce od Kazimierza Wielkiego po czasy II wojny światowej, prezentacji architektury, symboli, słownictwa – przyszedł czas na zajęcia warsztatowe. Uczniowie podzieleni na grupy – na podstawie otrzymanych materiałów (zdjęcia, opisy, teksty literackie) mieli ułożyć krótką historię fikcyjnej rodziny żydowskiej. Każda grupa miała spojrzeć z innej nieco strony.

Na koniec zajęć każda grupa prezentowała efekty swojej pracy. Uczniowie też mieli się zastanowić – jak potoczyły się losy tych rodzin w kontekście XX-wiecznego holokaustu Żydów.

oprac.: Maria Bitka

« Powrót do listy