Przejdź do treści strony

Seminarium Europejskie w Ortenburgu

25 Sep 2005 r.

W dniach 23-25.O9.2005r. odbyło się Seminarium Europejskie „Europa-sprach(en)-los?. Wie bereiten die schulen Europas Schüler und Lehrer auf ihre Kommunikationsfähigkeit in der Europäischen Union vor?” w Ortenburgu(Niemcy), w którym uczestniczyli nauczyciele ZPPKP: Maria Kupczak-Zajadacz i Łukasz Piotrowski. Ponadto w seminarium wzięli udział nauczyciele z Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Chorwacji, Węgier, Czech, Rumunii i Niemiec. Celem spotkania było znalezienie możliwości poprawy systemu kształcenia językowego w europejskiej szkole, uaktywnienie wymian międzyszkolnych, a tym samym porozumienia ponad narodowego.

Głównymi prelegentami seminarium byli zaproszeni przedstawiciele europejskich organizacji kształcenia językowego; Jürgen Kummetat z EBB/AEDE Frankfurt, Dorothy Senez z brukselskiego wydziału edukacji i kultury Komisji Europejskiej, prof. dr Beter J. Weber z brukselskiego Research Centre on Multilingualism, Ursula Newby z austriackiego centrum językowego, Claudia Bade z organizacji pozaszkolnej „Le Vaisseau” ze Sztrasburga oraz Dieter Huber, ministerialny przedstawiciel Socrates/Comenius w Bawarii. Istotną część seminarium stanowiły: możliwość oficjalnej i kuluarowej wymiany doświadczeń i poglądów pedagogów reprezentujących różne systemy kształcenia językowego, realizatorów programów Sokrates/Comenius oraz zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami i rozwiązaniami multimedialnymi w tej dziedzinie. Opolska szkoła zaprezentowała się wypowiedzią filmową, przedstawiającą „Plastyczniak” uczniowską pracą dyplomową.

Pragnę podzielić się osobistą refleksją z niezwykle przyjaznej atmosfery na seminarium oraz ogromnej dbałości o indywidualnego uczestnika, wykazanej przez organizatora, dyr. Ewangelische Realschule Ortenburg – Klausa Engela.

oprac.M. Kupczak-Zajadacz

« Powrót do listy