Przejdź do treści strony

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

03 Sep 2018 r.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w opolskim Plastyczniaku ma ustalony, uświęcony tradycją przebieg. Wspólne odśpiewanie hymnu, wysłuchanie fragmentów dziennika Jana Cybisa, patrona szkoły i przemówienie Pani Dyrektor Małgorzaty Wojtanowskiej to stałe punkty tej uroczystości, przypominające nam, jaki charakter i jakie cele ma ta wspólnota, którą tworzą nauczyciele, uczniowie i rodzice. Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego, które świętowaliśmy trzeciego września, miało jednak charakter szczególny. W przemówieniu otwierającym uroczystość Pan Oskar Bąk, nauczyciel historii, przypomniał zebranym, że rozpoczynający się rok szkolny łączy dwie bardzo ważne rocznice: 100-lecie odzyskania niepodległości oraz 60-lecie szkoły. W związku z obchodami 60-lecia istnienia szkoły uroczystość została uświetniona obecnością gości: Pana Włodzimierza Gorzelańczyka, Wicedyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Pani Bronisławy Ogonowski z Wydziału Oświaty Miasta Opola oraz Pana Profesora Mariana Szczerby, nauczyciela, dyrektora i Przyjaciela opolskiego Plastyczniaka. Fragmenty dzienników Jana Cybisa, czytane zwykle przez uczniów, odczytali w tym roku nauczyciele, będący jednocześnie absolwentami naszej szkoły: Pani Bożena Szwajkowska-Krauze, Pani Jolanta Golenia-Mikusz oraz Pan Oskar Bąk.

Krótkie relacje z pobytu naszych uczniów w Poczdamie i Kościelcu przywołały miłe wspomnienia wakacji spędzanych w twórczej, plenerowej atmosferze, a wyczytanie nazwisk naszych uczennic wyróżnionych stypendiami Prezydenta Miasta Opola zmotywowały do pracy w nowym roku szkolnym. Pani Katarzyna Kubik, która w tym roku objęła stanowisko wicedyrektora szkoły ds. artystycznych, zaprezentowała katalog wystawy pokonkursowej „Pejzaże miast” i zaprosiła zgromadzonych na finisaż zamykający IV edycję konkursu.

Oprac.: M.Łuczak

Foto: D.Szopiński

« Powrót do listy