Przejdź do treści strony

Repty - wystawa plakatu

16 Dec 2020 r.

Wszystko zaczęło się od wizyty w zabytkowym parku krajobrazowym w Reptach Śląskich. Malowniczy park, zadrzewiony sędziwymi dziś okazami, należał niegdyś do śląskiego rodu magnatów Hencklów von Donnersmarck, drugiego najbogatszego rodu ówczesnych Niemiec. Piękne miejsce jest jednym z wielu świadków trudnej historii Śląska. Pałac, który mieścił się na terenie parku, został spalony podczas II wojny światowej, a ród Donnersmarcków stracił całą fortunę. W latach siedemdziesiątych otworzono w tym miejscu nowoczesny szpital rehabilitacyjny. Twórcy tego miejsca myślą do dziś nie tylko o diagnostyce i fizjoterapii swych podopiecznych; obiekt ma również zaplecze rekreacyjne i kulturalne.

Pan Maciej Markowicz w imieniu opolskiego Plastyczniaka podjął kilka miesięcy temu owocną współpracę z Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty”. Celem projektu była zarówno edukacja prozdrowotna pacjentów Centrum, jak i dbałość o estetykę wewnątrzszpitalnych pomieszczeń. GCR „Repty” oferowało uczniom Plastyczniaka niezwykłą przestrzeń wystawienniczą, uczniowie pracujący przy tym projekcie spożytkowali swe umiejętności i plastyczną wizję. Prace, promujące zdrowy styl życia, wykonała w pracowni i pod kierunkiem p. Macieja Markowicza oraz p. Marka Przysieckiego klasa III PLP. Podczas zajęć powstały plakaty, które miały zaistnieć w przestrzeni publicznej, odpowiadając podstawowym wymogom stawianym tej formie artystycznego przekazu.

– Zaprezentowany zestaw plakatów był kreowany w oparciu o silny przekaz emocjonalny, odnoszący się do pojęcia „zdrowie” – tłumaczy jeden z opiekunów projektu, profesor Markowicz. – Uczniowie, pracując nad formą komunikatu wizualnego, przyjmowali różnorodne konteksty, tworząc koncepcję plakatu. Tak powstawały przekazy motywujące do walki z nałogiem, do nieulegania depresji, nakłaniające do przeciwstawienia się stresowi jako zagrożeniu zdrowia i życia.

Pandemia, która wymusza na nas wszystkich utrzymywanie szczególnego reżimu sanitarnego, utrudniła działania wystawiennicze, plakaty pojawiły się jednak na korytarzach szpitala, przyciągając uwagę pacjentów: – Prace Państwa uczniów zostały wyeksponowane w ciągach komunikacyjnych szpitala. Jesteśmy bardzo wdzięczni za przesłane prace, ożywiają przestrzeń i nadają jej charakter – zapewnia p. Marlena Szastok-Gazda, rzecznik prasowy reptowskiego centrum. – Często widzę pacjentów, którzy przyglądają się pracom, zatem cel edukacyjny również został zrealizowany. Dziękujemy za współpracę i nie możemy doczekać się kolejnych prac.

Pani rzecznik przesłała na mailowy adres szkoły nie tylko oficjalne podziękowania, ale i zdjęcia tej szczególnej ekspozycji, dowód zderzenia dwóch światów: plastycznej wizji młodych adeptów sztuki oraz trudnego, szpitalnego świata, do którego z powodu pandemii nie może teraz wejść nikt poza personelem i chorymi.

– Te zdjęcia z korytarza, zrobione w pośpiechu przez szpitalny personel, kojarzą się ze spojrzeniem pacjenta, w którym być może utrwali się „sygnał” nadawany z antyramy – zauważa profesor Markowicz.

Droga do podejmowania kolejnych projektów jest zatem otwarta, a żywy odbiór wydaje się najlepszą zachętą do kontynuowania współpracy.

oprac.: M.Łuczak

« Powrót do listy