Przejdź do treści strony

Rekrutacja na członka Młodzieżowej Rady Miasta

22 Feb 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opola na lata 2021-2023

Na podstawie zapisów załącznika do uchwały nr XXIX/525/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu zmienionej uchwałą nr LV/1089/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r., uchwałą nr LXVIII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r., uchwałą nr II/33/2018 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr XXXV/725/21 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2021 r. zawartych w etapie III przewodniczący Zespołu ds. wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu ogłasza nabór kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opola na lata 2021-2023.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu może zostać uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z terenu miasta Opola, który spełnia łącznie następujące kryteria potwierdzone pisemnym oświadczeniem kandydata:

  1. aktywnie działa na rzecz młodzieży,
  2. najpóźniej w dniu wyborów ukończy 13 lat i nie przekroczy 18 lat,
  3. wyraża zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowej Radzie Miasta w Opolu,
  4. nie jest zawieszony w prawach ucznia,
  5. przedstawi listę poparcia minimum 30 osób. Lista z oświadczeniem poparcia zawiera wykaz osób, które w dniu wyborów będą w wieku od 13 do 18 lat oraz nr telefonu; Od momentu dostarczenia oświadczenia poparcia przez kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Opola.

Zadaniem kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu będzie propozycja rozwiązania zadania problemowego, znajdującego się w elektronicznym formularzu rekrutacyjnym.

Zgłoszenie kandydata na członka Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu następuje wyłącznie poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rekrutacyjnego, który dostarczyć należy na adres e-mail mrm@um.opole.pl z dopiskiem „Młodzieżowa Rada Miasta w Opolu – zgłoszenie kandydata” w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2021 roku.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu opisana jest w załączniku do uchwały nr XXIX/525/16 Rady Miasta Opola z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu zmienionej uchwałą nr LV/1089/18 Rady Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2018 r., uchwałą nr LXVIII/1295/18 Rady Miasta Opola z dnia 27 września 2018 r., uchwałą nr II/33/2018 Rady Miasta Opola z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz uchwałą nr XXXV/725/21 Rady Miasta Opola z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta w Opolu: https://prawomiejscowe.um.opole.pl/UrzadMiastaOpola/document/10335/Uchwa%C5%82a-XXXV_725_21

Formularz rekrutacyjny dostępny jest na Platformie e-Usług Publicznych: https://peup.um.opole.pl/katalog.seam?id=17823&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=23898

List Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.

« Powrót do listy