Przejdź do treści strony

Przegląd z rysunku i malarstwa, Katowice 2014

14 Mar 2014 r.

Trójka naszych uczniów wyłonionych w grudniu 2013 r. w ramach I szkolnego etapu ogólnopolskiego przeglądu rysunku, malarstwa i rzeźby reprezentowała naszą placówkę w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach. W ramach wyższego II etapu tegoż przeglądu dla artystycznych szkół średnich makroregionu południowo-zachodniego pod patronatem Centrum Edukacji Artystycznej.

Czterdziestu pięciu uczniów ze szkół plastycznych makroregionu południowo-zachodniego przybyło wraz z opiekunami-nauczycielami przedmiotów artystycznych (z naszej szkoły Robert Suchiński nauczyciel rzeźby, Zbigniew Natkaniec nauczyciel rysunku i malarstwa), aby wziąć udział w twórczej konfrontacji. Zaprezentować na wystawie prace wykonane na zajęciach w szkołach macierzystych oraz wykonać na miejscu w Katowicach w określonym czasie ćwiczenia z wybranych dyscyplin plastycznych. Wiktoria Balawender z klasy III PLP z pracowni Joanny Preuhs przywiozła prace malarskie i rysunkowe. W Katowicach reprezentowała malarstwo, wykonała martwa naturę w technice olejnej.Piotr Dziuroń z IIIPLP z pracowni Joanny Preuhs również przywiózł prace rysunkowe i malarskie. W Katowicach reprezentował rysunek, wykonał studium modela z natury. Justyna Wełk z klasy VOSSP zaprezentowała gipsowy odlew głowy i dokumentację fotograficzną rzeźby woskowej, wszystko to z pracowni rzeźby Roberta Suchińskiego a rysunki z pracowni Zbigniewa Natkańca. W Katowicach reprezentowała rzeźbę. Wykonała w glinie rzeźbiarskie studium głowy naturalnej wielkości.

Justyna Wełk otrzymała kwalifikację do III etapu ogólnopolskiego, w którym będzie się ubiegać o indeks na wyższe studia artystyczne. Ponad to cała trójka została uhonorowana wysokim III miejscem w przeglądzie makroregionu południowo-zachodniego, potwierdzając tym samym wysoki poziom nauczania przedmiotów artystycznych w naszej placówce. Należy podkreślić sprawną organizację, wysoki poziom prezentowanych prac oraz koleżeńską atmosferę i konstruktywną wymianę twórczych myśli.

« Powrót do listy