Przejdź do treści strony

Prezentacje gimnazjalne II OSSP

09 Mar 2012 r.

Śląsk po kolei … w prezentacjach gimnazjalnych klasy II OSSP

Dnia 9 marca w szkolnej galerii Nad Odrą odbyły się prezentacje prac projektowych kl. II OSSP zrealizowane w ramach projektu gimnazjalnego Śląsk po kolei, czyli historie z dworcem w tle … Przez kilka miesięcy nasi drugoklasiści gromadzili wiedzę oraz opracowywali dokumentację dotyczącą wybranego tematu z zakresu edukacji regionalnej. Najambitniejsi próbowali połączyć swoje tematy z zaproponowanym w ramach ogólnopolskiego konkursu plastyczno-literackiego Pejzaże miast tegorocznym motywem dworca.

Klasową prezentację, którą obejrzeli uczniowie z klasy I i III OSSP rozpoczęliśmy od tematu związanego z kulturą łużycką, będącą jednym z najstarszych śladów cywilizacyjnej obecności człowieka na terenach naszego regionu. Kolejne wybrane przez uczniów tematy dotyczyły legend śląskich, dziejów i architektury pałaców, historii cmentarza żydowskiego w Krapkowicach, wybitnych Żydów związanych z Opolem, historią powstań śląskich i opolskich cementowni. W naszej wędrówce po ziemi opolskiej odwiedziliśmy również malowniczą wieś Rozmierz, przeżyliśmy spotkanie z śląskim poetą Janem Goczołem oraz mogliśmy wysłuchać historii powstańczej odznaczonego Medalem Rodła, zasłużonego dla Śląska Józefa Poliwody, pradziadka naszej uczennicy.

Prezentacjom towarzyszyła wystawa kart edukacyjnych o tematyce śląskiej przygotowanych przez klasę II OSSP dla uczniów szkół podstawowych.

Opracowała: Irena Paul

foto: Daniel Szopiński

« Powrót do listy