Przejdź do treści strony

Pracownia rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym

16 Jan 2019 r.

10 stycznia 2019 r. odbył się wernisaż wystawy prezentującej dokonania uczestników zajęć w ogniskowych pracowniach artystycznych. W holu Ogniska można było podziwiać niezliczoną ilość prac rysunkowych i malarskich jego uczestników. Nie zabrakło też pamiątkowych indywidualnych zdjęć przy własnych pracach, jak też wspólnego zdjęcia grupy uczestników. Wreszcie można było pokazać swoje prace rodzicom.

Uczestnikami zajęć w pracowni rysunku i malarstwa w Ognisku Plastycznym, którą prowadzi artysta plastyk Bożena Szwajkowska-Krauze, są dzieci i młodzież w wieku od 10 do 13 lat. Realizowane podczas zajęć tematy są bardzo różnorodne, ćwiczą zarówno wyobraźnię, jak i zmysł obserwacji. Wyobraźnia to cecha szczególnie cenna u twórcy, a w przypadku dzieci i młodzieży to naturalna skłonność, którą należy rozwijać. Do każdego ćwiczenia wprowadzane są zagadnienie plastyczne – np. kompozycja, barwy ciepłe i zimne, perspektywa, walor; uczestnicy przygotowywani są również do pracy studyjnej. Jest naturalne, że analizując swoje pierwsze martwe natury w rysunku i w kolorze, pogłębiają również swoją wiedzę o otaczającym ich świecie, nierzadko odwołując się do literatury i muzyki.

Na realizację ćwiczenia przewidziane są zwykle cztery godziny lekcyjne, choć nie czas jest tu najważniejszy. Priorytetem jest zawsze zadowolenie ucznia.

Oprac.: B. Szwajkowska-Krauze

Foto: B.Szwajkowska-Krauze

« Powrót do listy