Przejdź do treści strony

Plener w Łambinowicach I PLP

09 May 2013 r.

Plener malarski klasy I PLP w Łambinowicach – 7-9 maja 2013

W dniach 7-9 maja 2013 odbył się plener malarski z udziałem uczennic klasy I PLP. Pobyt młodzieży w muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach miał na celu zapoznanie młodzieży z historią Łambinowic, oraz uświadomienie specyfiki tego miejsca męczeństwa. Powiązanie treści historycznych z plenerem malarskim zaowocowało powstaniem prac plastycznych wykonanych w technice rysunku lawowanego i pasteli. Praca w plenerze była dla uczennic wyzwaniem, ponieważ pokonywały różne problemy plastyczne i techniczne. Tematyka prac wymagała połączenia elementów tutejszego pejzażu z symboliką miejsc martyrologii-krzyżami, pomnikami, fragmentami obozów jenieckich. Łambinowice stały się dla uczennic miejscem  plastycznej inspiracji i refleksji nad historią naszego regionu i losem jednostki uwikłanej w wielką historię. Dnia 8 maja 2013 młodzież wraz z pracownikami Muzeum i nauczycielami zapaliła znicze pod Pomnikiem Jeńców Radzieckich aby uczcić rocznicę zakończenia wojny oraz pamięć ofiar które zginęły w tym miejscu.

Opiekę artystyczną nad młodzieżą sprawowała: p. Bożena Szwajkowska - Krauze - ucząca klasę malarstwa opiekę pedagogiczno- wychowawczą - p. Ewelina Piórkowska- wychowawca, oraz p. Beata Jeziorowska.

foto: B. Szwajkowska Krauze, B. Pizon- Jeziorowska

« Powrót do listy