Przejdź do treści strony

Plener w Łambinowicach

12 Jun 2017 r.

X Plener Plastyczny ZPPKP w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach odbywał się pod hasłem „Doświadczyć, zrozumieć, pamiętać”. Uczestniczyli w nim uczniowie I klasy Liceum Plastycznego pod kierunkiem nauczyciela rysunku i malarstwa pana Zbigniewa Natkańca. Opiekę i nadzór sprawowali pani Dorota Różycka i pan Marcin Dubiel.

Celem edukacyjnym pleneru było poznanie historii Obozu Jenieckiego w Łambinowicach, kształtowanie w uczniach umiejętności myślenia historycznego, budzenie świadomości złożonych procesów historycznych oraz refleksji na temat ich współczesnego postrzegania. Celem wychowawczym było kształtowanie w uczniach postawy wrażliwości, empatii i szacunku, wprowadzenie ich w ogólnoludzki system wartości, umacnianie przywiązania do idei wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka. Natomiast celem artystycznym była twórcza ekspresja doświadczenia pobytu w miejscu pamięci oraz współtworzenie kultury pamięci poprzez działania plastyczne.

Przewodnikiem po muzeum, nauczycielem i gospodarzem pleneru był pan Andrzej Prajel, który wprowadził uczniów w tragiczną przeszłość obozu, oprowadził uczniów po wystawach, pokazał miejsca pamięci: cmentarze, pomniki i tereny poobozowe opowiadając o nich w taki sposób, że uczniowie zarówno poznawali fakty, jak i mogli w sposób bezpośredni skonfrontować je z fotografiami, dokumentami, inskrypcjami, miejscami.

Szczególne wrażenie zrobił na uczniach zrekonstruowany przez Muzeum barak Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf, gdzie choć częściowo doświadczyć, w jak ciężkich warunkach przetrzymywano jeńców radzieckich. Mocno przeżyli również wizyty na cmentarzach. Zwiedzanie Muzeum tym samym nie było tylko gromadzeniem wiedzy o przeszłości i o jej świadectwach, ale istotnym doświadczeniem w procesie kształtowania tożsamości.

W trakcie trzydniowego pleneru uczniowie pracowali na Starym Cmentarzu Jenieckim, w pozostałościach po Stalagu 318/VIII F oraz na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy. Tworzyli szkice rysunkowe, malarskie i w technikach mieszanych na papierze oraz kartonie. Było to dla nich nowe doświadczenie, ponieważ do tej pory nie pracowali w przestrzeni otwartej poza pracownią. Wykonali od trzech do jedenastu prac, z których pan Zbigniew Natkaniec wybrał najlepsze. Z nich stworzono wystawę, która pozostała w Muzeum.

« Powrót do listy