Przejdź do treści strony

Wystawa prac OKP Pejzaże Miast - Bramy

30 Nov 2020 r.

„Bramy” to temat tegorocznej, piątej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Pejzaże miast”. Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedzieli uczniowie z dwudziestu trzech szkół plastycznych. Nadesłano 273 prace, wykonane różnymi technikami. Obradom komisji konkursowej przewodniczyła prof. Łucja Piwowar-Bagińska, członkami jury zostali: prof. Lesław Tetla oraz prof. Damian Pietrek. W wyniku obrad, które odbyły się 26 października 2020 r., jury wyłoniło Grand Prix i przyznało cztery nagrody: pierwszą, drugą i dwie trzecie. Wyróżnienia przyznano dziesięciu pracom. Do pokonkursowej wystawy jury zakwalifikowało dodatkowo 85 prac.

Wszystkie nadesłane prace są świadectwem talentów młodzieży i starań ich nauczycieli. Cenne umiejętności, artystyczna wrażliwość i otwartość na świat objawiły się w konkursowych pracach wbrew trudnym czasom, w jakich przyszło nam żyć i pracować. W tym kryzysowym nie tylko dla edukacji roku młodzież nie pozwoliła odebrać sobie szansy na artystyczne spełnienie. Wsparli ich w tym pedagodzy, pokonując różne bariery i ograniczenia, związane z epidemiologicznym zagrożeniem.

Wirtualna prezentacja wyróżnionych prac musi w tym roku zastąpić wystawę pokonkursową. Nie możemy się spotkać, pogratulować osobiście autorom prac i ich nauczycielom. Do prezentacji dołączamy krótkie wypowiedzi prof. Łucji Piwowar-Bagińskiej, przewodniczącej jury, oraz dyr. Małgorzaty Wojtanowskiej. Zapraszamy też do wysłuchania wykładu Wojciecha Lippy (historyka sztuki i wielbiciela szafiru, choć tym razem chodziło o szafran;)). Wykład stanowi komentarz do tegorocznego tematu konkursu.

Otwieramy zatem wystawę. Cieszymy się, że chociaż w takiej formie możemy zaprezentować prace młodych adeptów sztuki jej wrażliwym odbiorcom. Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy się mogli spotykać przy takich okazjach w galeriach, teatrach, kinach i filharmoniach. Do zobaczenia!

Zapraszamy na wirtualną wystawę prac OKP Pejzaże miast - Bramy.

Drodzy Laureaci, Pedagodzy, Uczniowie

„Przypadek sprzyja tylko dobrze przygotowanym” - Ludwik Pasteur

Dla młodzieży szkół artystycznych udział w konkursach oraz inne próby wystawiennicze są bardzo potrzebne i konieczne w kształceniu, tak jak konfrontacje, rozmowy, przeglądy. To są okazje do przećwiczenia myślenia krytycznego, badania wielu różnych problemów, dróg i tym samym postrzegania nurtującego tematu z kilku punktów widzenia. Myślenie krytyczne jest myśleniem złożonym, bazującym na wiedzy, jest związane z logiką i analizą, wyzwala i łączy postawę otwartą z poznawczą ciekawością, gotowością do podejmowania ryzyka poszukiwania. Proces twórczy i odbiór sztuki pomaga rozwijać myślenie krytyczne, które otwiera Was, drodzy uczniowie, na nowe, czasem niestandardowe rozwiązania. Stajecie się bardziej spostrzegawczy, dociekliwi i skłonni do głębszych analiz. Świadomy odbiór sztuki pozwala Wam na badanie czyjegoś punktu widzenia i poszukiwania szerszych kontekstów, rozumienia metafor i abstrakcyjnych symboli. Wzbogaca Wasz język, usprawnia komunikację, reorganizuje informacje, przygotowuje do głębszych analiz oraz interpretacji rzeczywistości.

Konkurs jest okazją do porównania umiejętności uczniów w stosowaniu zasad kompozycji, obserwacji natury, wrażliwości na kolor, poprawności budowy formy i przestrzeni, ponad wszystko oryginalności myślenia. Środowisko, w którym kształcą się uczniowie, ma kapitalny wpływ na rozwój sposobu i elastyczności myślenia, zdobywania wiedzy, wrażliwości, wytrwałości w poszukiwaniach również warsztatowych. Umiejętność twórczego myślenia i rozwijanie warsztatu artystycznego wymaga pielęgnacji i doskonalenia, jest to proces rozłożony w czasie i konsekwentnie prowadzony przynosi zadowalające wyniki również pedagogom. Gratuluję Państwu!

Jury miało do przejrzenia kilkadziesiąt światów twórczych, mikrokosmosów, w których rozgrywa się wieczne zmaganie, zderzenie idei z warsztatem. Myślę, że prace nagrodzone oraz prace wybrane do ekspozycji na wystawę pokonkursową reprezentują ciągle toczący się dialog w sztuce – treść i forma, treść a forma, treść czy forma.

Dr hab. Łucja Piwowar-Bagińska prof. UO

« Powrót do listy