Przejdź do treści strony

O sztuce Opola i o opolskich Piastach przez skype po angielsku

13 Dec 2016 r.

Dnia 13.12.2016 w ramach projektu Erasmus+ Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE grupka uczniów z klasy II PLP uczestniczyła w wideokonferencji z uczniami szkół partnerskich w Republice Czeskiej i we Francji. Spotkanie miało na celu poznanie uczniów zaangażowanych w projekt oraz przedstawienie pierwszych działań zrealizowanych w ramach projektu.

Przygotowując się do spotkania, klasa II PLP opracowała i przeprowadziła min. w PG Nr 5, w LO Nr 2, w LO Nr 5 oraz w Liceum Katolickim w Opolu ankietę dotyczącą treści i formy dwunastu edukacyjnych kart pracy do Małego artystycznego przewodnika po Opolu, które uczniowie w ramach projektu będą tworzyć. Uczniowie wysłuchali również dnia 18 listopada wykładu nt. Historii i sztuki opolskich Piastów wygłoszonego przez Panią Urszulę Zajączkowską, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego.

Podczas spotkania online prezentowane były po angielsku szkoły, wyniki ankiet, które zostały przeprowadzone jednocześnie w trzech krajach i wybrane informacje o sztuce i architekturze miast partnerskich. Uczniowie kl. II PLP prezentowali sztukę i architekturę średniowiecznego Opola i opowiadali o ważnej roli książąt piastowskich w rozwoju miasta. Wideokonferencja była wszystkich uczestników nowym i ciekawym międzynarodowym doświadczeniem.

Oprac.: I.Paul

« Powrót do listy