Przejdź do treści strony

Nasi absolwenci - Jan Kowal

28 Apr 2021 r.

Jan Kowal już od pierwszych lekcji w Plastyczniaku dał się poznać nauczycielom jako osoba zaangażowana, dociekliwa, aktywna. Zainteresowany zarówno przedmiotami artystycznymi, jak i ogólnokształcącymi, zadawał pytania, słuchał uważnie odpowiedzi, korzystał z korekt i potrafił analizować efekty i przebieg własnych działań. Te jego cechy, połączone z talentem plastycznym i artystyczną wrażliwością, musiały dać dobre efekty edukacyjne. Janek brał udział w wielu konkursach, m.in. w ogólnopolskiej edycji konkursu Pejzaże Miast „Mosty”. Po zdobyciu II nagrody w Ogólnopolskim Biennale Plastycznym „Kot” jego praca została doceniona również poza szkołą: przez Prezydenta Miasta Opola został w 2016 roku wyróżniony Opolskim Orłem. Janek potrafił dostrzec i wykorzystać możliwości rozwoju, które stwarzała mu szkoła. Bardzo ważna była dla niego praca dyplomowa. W klasie maturalnej był już pewien, że chce podjąć naukę na Akademii Sztuk Plastycznych.

- Praca dyplomowa jest podsumowaniem pracy ucznia w szkole. Jest ukoronowaniem poszukiwań własnej, chociaż bardzo młodej drogi twórczej. Efektem przemyśleń i eksperymentów. Dialogiem między uczniem i nauczycielem prowadzącym – przypomina Pani Profesor Maria Kupczak-Zajadacz, pod której kierunkiem powstał dyplom Jana Kowala. - W końcowych latach edukacji nasi uczniowie to już dojrzali artyści o bogatym doświadczeniu warsztatowym i świadomej autokreacji. Odważnie penetrujący ceramiczne medium, jego techniczne i technologiczne możliwości. Poświęcający dużo uwagi estetyce, użytkowości i dizajnerskiej formie prac. Poszukujący. Z uporem podążający do celu! Nieco inaczej jest na początku edukacji: pierwsze próby w glinie, masie lejnej i utoczone na kole - dużo „odpadów”, trochę frustracji i braku wiary we własne możliwości…

Pani Kupczak-Zajadacz doskonale pamięta pierwszy rok nauki w klasie Janka:

- „Naczynie do ulubionej potrawy”, pierwsze ćwiczenie semestralne, przeszło wszelkie metamorfozy. Od żmudnego podglądania natury i papierowych modeli do odcisku w matrycy gipsowej. Mniej lub bardziej udanego, ale zakończonego wyróżnieniami i udziałem w ogólnopolskiej wystawie konkursowej „Wariacje na temat naczynia stołowego” w Zduńskiej Woli. Nade wszystko wykreowało klucz do sukcesu. Kolejne ceramiczne realizacje: lampy, lalki, fontanny, wystawy „Ceramika i Snycerstwo” w dobrodzieńskiej Dobrotece, „Art Food” i „Ceramiczna Klasa” w Fotogalerii opolskiej MBP, ugruntowały zdecydowaną i twórczą postawę moich uczniów.

Dziś Jan Kowal jest studentem katowickiej ASP. Zajmuje się malarstwem, performance oraz (oczywiście) ceramiką. Jak sam mówi, w swoich działaniach zwraca się w kierunku świata, który go w jakiś sposób uformował. Poszukuje nowych znaczeń i interesujących sposobów artystycznej narracji. Lubi wracać na swoją wieś, z której wyjechał, by podjąć naukę w opolskim Plastyczniaku.

Oprac.:M.Łuczak

« Powrót do listy