Przejdź do treści strony

Kursy językowe i metodyczne dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii

01 Oct 2011 r.

Dwóch nauczycieli naszej szkoły miało możliwość podnieść swoje kwalifikacje językowe podczas kursów w Wielkiej Brytanii – całkowicie refundowanych ze środków unijnych. Taką szansę daje (zarówno nauczycielom języka jak i przedmiotowcom) Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach projektu „Mobilność szkolnej kadry pedagogiczne” Musieli stanąć do konkursu wypełnić szereg kwestionariuszy oraz wniosków: do angielskiej szkoły językowej, do szkoły, która przyjmie na praktyka oraz do Agencji Narodowej w sprawie finansowania. Proces dość długi, ale warto było.

Pierwszy wyjazd do Torquay, miasta Agaty Christie miał miejsce w styczniu, brała w nim udział nauczycielka historii sztuki. Drugi to kurs językowo-metodyczny dla nauczyciela języka angielskiego, który odbył się w październiku w Bournemouth nad Kanałem La Manche.

Intensywny kurs pozwolił przypomnieć sobie jak to jest 8-9 godzin spędzać w szkolnej ławie, chodzić na przerwy, poznawać koleżanki i kolegów z różnych stron świata, o różnym poziomie językowym, podziwiać znakomitych nauczycieli. A do tego cały czas język angielski nawet u „hosting family”, które gościły „studentów”, obowiązkowe wspólne oglądanie BBC oraz konwersacje przy kolacji. Celem tych wyjazdów było też „podglądanie” jak funkcjonuje angielska szkoła, tamtejszy system oświaty. Wyjazd z wszech miar udany i korzystny dla nauczycieli i dla szkoły.

POLECAMY!!! Maria Bitka (historyk sztuki), Łukasz Piotrowski (anglista).

« Powrót do listy