Przejdź do treści strony

"IDEA-INTERDYSCYPLINARNOŚĆ"

15 Mar 2017 r.

…”idea-interdyscyplinarność jest jednym z działań, wspierających rozwój nauki i sztuki poprzez wzajemne kontakty środowisk twórczych z całej Polski...

dr hab. Krzysztof Marek Bąk, Prodziekan WA

15 marca, podczas Dnia Otwartego Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, licznych warsztatów i wykładów przybliżających kierunki studiów, odbył się finisaż wystawy „Idea – interdyscyplinarność.” W Galerii Uniwersyteckiej zaprezentowane zostały prace uczestników lipcowego spotkania w Pracowni Ceramiki; artystów –pedagogów, doktorantów i wykładowców uczelni - twórców różnych dyscyplin artystycznych.  Eksponowane prace, poprzez  różnorodność technik realizacyjnych, pokazały nieograniczone możliwości poszukiwań i wielowątkowość wypowiedzi. Emanowały energią płynącą z idei spotkania oraz bezpośrednio z gniazdek elektrycznych! Glina – główne, plenerowe medium,  poddana została wielu przemianom; od gniecenia, ubijania, polerowania...  do kąpieli w wyszukanych miksturach - nawet w zakwasie żuru, aż po ekstremalne temperatury wypału „raku”.

Prace, naznaczone indywidualnym kodem oraz wykład historyka sztuki, Marty Wasilczyk „Tradycja i współczesność w ceramice – poszukiwanie źródeł inspiracji”, wzbudziły duże zainteresowanie. Studenci, członkowie koła naukowo-artystycznego ceramiki 4MA, mieli niepowtarzalną okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z doświadczeniem  praktyków...

Spotkanie zakończyła kuratorka pleneru, dr Katarzyna Handzlik: Wspólne plenerowe tworzenie, pozwala na wyjście zi poza rzeczywistość oswojoną. Poza znajome miejsca, środowisko, a nawet narzędzia pracy... Plenerowe tu i terazwypełnione energią twórczego dialogu.  Towarzyszyła nam idea interdyscyplinarności, która wyznaczała nasz cel i kierunek działania.

oprac. Mari Kupczak-Zajadacz, uczestniczka pleneru i wystawy

foto: Krzysztof Wasilczyk

« Powrót do listy