Przejdź do treści strony

Dzień Dziecka 2005

02 Jun 2005 r.

Dnia 01 i 02 czerwca 2005 roku nauczyciele prowadzący zajęcia w Ognisku Plastycznym zorganizowali specjalne zajęcia z okazji Dnia Dziecka. Prowadzący zajęcia z grupą dziecięcą (7-12 lat) Pan Zbigniew Urbaniak zrealizował projekt zatytułowany „Ogród szczęśliwych zwierzaków”. Dzieci odwiedziły opolski ogród zoologiczny oglądając egzotyczne ptaki i zwierzęta żyjące na innych kontynentach. Prowadzący zajęcia wykonał okolicznościową dokumentację fotograficzną z wycieczki, którą następnie zaprezentował dzieciom na DVD w dniu realizacji projektu. Wrażenia z ZOO stały się inspiracją do wspólnego malowania przez dzieci wielkiej kompozycji, zatytułowanej „Ogród szczęśliwych zwierzaków”.Drugim zdarzeniem była realizacja projektu autorstwa nauczyciela technik rzeźbiarskich Pani Marii Kupczak-Zajadacz zatytułowana „Tam, gdzie stoję, świeci słońce – utrwalanie śladów”. Celem projektu było stworzenie uczniom w różnych grupach wiekowych i różnej percepcji ruchowo-manualnej (szkoła specjalna) możliwości wspólnej pracy nad wybranym tematem zadania plastycznego, łączącego cechy szkolnego i Ogniska Plastycznego programu nauczania, z jednoczesnym dostosowaniem do jakości realizacyjnych ucznia „nowego”. W ramach zajęć popołudniowych uczniowie z różnych szkół opolskich (podstawowa, gimnazjum i liceum) zrealizowali kreacyjne działania w materiale plastycznym (narzut, gipsowy, gips, siatka druciana) dokumentację „śladów” – odcisków z różnych, dostępnych elementów, malowanych następnie barwami „radosnymi”. Powstała wspólna, ciekawa plastycznie forma przestrzenna, eksponowana przed budynkiem Ogniska. W czasie realizacji ćwiczenia uczniowie wspólnie pracowali wykorzystując niekonwencjonalne działania.Trzecią pracę zrealizowała młodzież gimnazjalna pod kierunkiem nauczyciela rysunku i malarstwa Pani Bożeny Szwajkowskiej-Krauze. Temat realizacji projektu brzmiał „Teatr malowania – stwory o ludzkich twarzach”. Celem przedsięwzięcia było stworzenie wspólnej scenografii, w której autorzy prac są jej niezbędnym elementem. Atmosfera pracy zespołowej i jej walory edukacyjno - zabawowe sprawiły uczestniczącej w wydarzeniu młodzieży wiele radości i satysfakcji. Na ekranie 150 x 70 cm ustawionym przed budynkiem ogniska uczniowie namalowali fantastyczne zwierzęta, z wcześniej wyciętymi otworami na głowę. W otworach scenografii pojawiły się twarze autorów poszczególnych „stworów”. Całość zdarzenia została sfotografowana (także wspólne zdjęcia grupy). Jak pisze w projekcie Bożena Szwajkowska-Krauze „wspólna realizacja plastyczna uczy współdziałania i odpowiedzialności za końcowy efekt pracy”. Niecodzienny, świąteczny charakter wydarzenia podkreślał także poczęstunek dla młodzieży, przygotowany przez niezawodną Radę Rodziców Ogniska Plastycznego.

foto: D.Szopiński

« Powrót do listy