Przejdź do treści strony

Drzwi Plastyczniaka są zawsze otwarte

15 May 2015 r.

Dnia 30 kwietnia 2015 roku odbył się Dzień Otwarty dla kandydatów do klasy pierwszej Liceum  i Gimnazjum Plastycznego. Uczniowie i ich Rodzice mieli możliwość odwiedzić naszą szkołę i zobaczyć pracownie plastyczne :ceramiczną , tkaniny artystycznej, rzeźby, multimedialną, snycerstwa malarstwa

Była również możliwość zasięgnięcia porady i konsultacji u nauczycieli przedmiotów artystycznych:

p..Maryli Kupczak Zajadacz- ceramika

p. Bogusław Skibiński- snycerstwo

p.Robert  Suchiński- rzeźba

p. Małgorzata Futkowska- malarstwo

p. Teresa Dróżdż- Muszyńska, p. Maciej Markowicz- multimedia, reklama wizualna

p. Joanna Wrześniewska, p. Beata Pizoń- Jeziorowska- tkanina artystyczna, techniki scenograficzne.

Kandydaci, którzy przynieśli wykonywane przez siebie prace plastyczne omawiali je z nauczycielami którzy udzielali im wskazówek i radzili jak przygotować się do egzaminu wstępnego, na co zwracać uwagę w sposobie rysowania i kompozycji.

Uczniowie naszej szkoły oprowadzali kandydatów po budynku Ogniska Plastycznego , prezentowali swoje prace, w Galerii nad Odrą można było zobaczyć wystawę tegorocznych prac dyplomowych oraz pokazy  etiud filmowych, spotów, prezentacji multimedialnych realizowanych w pracowni fotografii i reklamy wizualnej. Można było doświadczyć codziennej pracy w pracowniach plastycznych, spróbować modelowania w glinie , filcu, tkaninie. Atmosfera była bardzo przyjazna a ciepłe przyjęcie kandydatów przez starszych kolegów pomogło w przełamywaniu nieśmiałości, zadawaniu pytań i sprzyjało artystycznej i twórczej atmosferze. Dodatkową atrakcją były warsztaty  plastyczne dla klasy V i VI Szkoły Podstawowej nr 15 z Opola , które odbywały się w pracowni ceramiki, snycerstwa, tkaniny artystycznej i dały uczniom możliwość zapoznania się z nowymi materiałami plastycznymi.

Foto.: B. Jeziorowska

« Powrót do listy