Przejdź do treści strony

Drogi Nowej Europy

23 Nov 2006 r.

«Tout porte a croire que l’on ne doit pas avoir peur de rever sur ce qui est en apparence impossible si l’on souhaite que l’apparemment impossible devienne réalité. Sans rever d’une meilleure Europe, on n’édifiera jamais une meilleure Europe»
„Wszystko zmierza ku temu, aby wierzyć, że nie można obawiać się marzeń w to co pozornie wydaje się niemożliwe, jeśli pragnie się, aby pozornie niemożliwe stało się rzeczywistością. Bez marzeń o lepszej Europie, nigdy nie zbudujemy lepszej Europy”

(Václav Havel, Przemówienie wygłoszone na forum Rady Europy, 10 maja 1990r.)

Dnia 23 listopada 2006 o godz. 17.00 odbył się w szkolnej galerii Nad Odrą wernisaż prac fotograficznych, zrealizowanych w ramach konkursu Drogi Nowej Europy. Gościem honorowym wernisażu był Pan Marc Brudieux, attaché departamentu kultury w Ambasadzie Francji we Polsce. Konkurs Drogi Nowej Europy został zorganizowany na początku bieżącego roku przez Ambasadę Francji w Polsce we współpracy z Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec oraz Domem Edith Stein we Wrocławiu. Wystawę poprzedziły warsztaty fotograficzne poprowadzone we Wrocławiu przez francuskiego fotografika Marka Vuillermoz oraz fotografika z Niemiec Jana Zappnera, w których uczestniczyła młodzież ucząca się języków francuskiego i niemieckiego. Jury konkursowe przyznało w kategorii młodszej do 18 lat nagrodę główną naszej uczennicy Joannie Buczma, z kl. V Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Opolu.

Życzymy Asi oraz wszystkim naszym uczniom wielu satysfakcji w doskonaleniu umiejętności fotografowania i udanego utrwalania świata okiem obiektywu fotograficznego.

« Powrót do listy