Przejdź do treści strony

Dokumentacja medyczna ucznia

24 Jun 2019 r.

W celu zachowania poufności danych osobowych zwartych w dokumentacji medycznej, która ma trafić do gabinetu pielęgniarki szkolnej, zwracamy się z prośbą o przekazanie ww. dokumentacji bezpośrednio do pielęgniarki szkolnej lub do sekretariatu szkoły w zamkniętych kopertach z napisem "dla pielęgniarki".

« Powrót do listy