Przejdź do treści strony

Czytelnictwo uczniów ZPPKP w 2013

31 Jan 2014 r.

Jak co  roku w bibliotece szkolnej dokonano przeglądu czytelnictwa. Okazja  taka pojawia się dwa razy w roku: na  podsumowanie  I semestru i podsumowanie  końca roku szkolnego. Przegląd uzmysłowił pewną prawidłowość. Najwięcej książek wypożyczają klasy przedostatnie  oraz maturalne. W przypadku porównania PLP i OSSP częściej bibliotekę szkolną odwiedzają  uczniowie OSSP (391 pozycji) niż PLP (265 pozycji). Pierwsze  trzy miejsca pod względem wypożyczeń zajmują IV PLP, V OSSP i VI OSSP. Najmniej książek wypożyczyli uczniowie klasy  III OSSP. Dokładną analizę czytelnictwa  przedstawia poniższa tabela.

 

IX

X

XI

XII

suma

I OSSP

14

5

20

4

43

II OSSP

5

8

6

15

34

III OSSP

11

0

3

0

14

IV OSSP

34

12

14

2

62

V OSSP

35

25

45

23

128

VI OSSP

23

26

19

42

110

I PLP

25

4

10

0

39

II PLP

8

24

12

13

57

III PLP

13

2

8

14

37

IV PLP

59

40

26

7

132

suma

227

146

163

120

 

 

Poza wypożyczeniami książek uczniowie  korzystali  192 razy z woluminów dostępnych tylko na  terenie czytelni. Poza książkami korzystano również ze zbiorów audiowizualnych – 25 razy. Pomiędzy wrześniem a grudniem na  potrzeby biblioteki szkolnej zakupiono 173  książek, w ramach darów biblioteka pozyskała 73 voluminy. W ramach popularyzacji wiedzy zakresu kultury, sztuki, literatury i nauki biblioteka  prowadzi gazetkę ścienną. Na  jej łamach  ukazały się:

  • prasowe analizy kondycji polskiej szkoły,
  • sylwetki nagrodzonych autorów konkursu „Nike” i literackiego „Nobla”,
  • dyskusji dotyczącej roli polskiej  inteligencji we współczesnym  świecie,
  • wiadomości z  ASP,
  • informacje okolicznościowe związane z rocznicami wydarzeń istotnych dla historii i kultury polskiej,
  • sylwetki postaci, które odeszły: Tadeusz Mazowiecki, Edmund Niziurski, Wojciech Kilar.

Staramy się też  przedstawiać interesujące  pozycje filmowe, teatralne, muzyczne i książkowe.

oprac.: O.Bąk

« Powrót do listy