Przejdź do treści strony

Burgundia

19 Dec 2008 r.

W dniach od 15 do 18 grudnia gościliśmy w naszej szkole delegację dwóch nauczycieli Pani Christine Sobota i Pana Philippe Gatouillat z partnerskiej szkoły College Louis Pasteur w Burgundii. Nauczyciele francuscy przybyli do Opola, by w ramach wizyty przygotowawczej zastanowić się wspólnie wraz z polskimi nauczycielami Panią Krystyną Wołowską, Panią Ireną Paul i Panem Maciejem Markowiczem nad treścią i formą dwustronnego projektu Comenius, który pozwoli w przyszłości na realizację ciekawej tematycznie i atrakcyjnej turystycznie wymiany szkolnej polskich i francuskich uczniów.

Bogata wymiana pomysłów pozwoliła na sprawne przygotowanie projektu plastyczno-językowego poświęconego krajobrazom industrialnym, ich estetycznemu oddziaływaniu na człowieka, i ich miejscu w życiu naszego miasta, lokalnej społeczności oraz rodzin. Działalność przemysłowa naznacza miejsca i ludzi swoim śladem, śladem, który czas osłabia, zaciera lub zmienia. Kierując nasze spojrzenie na ślady pozostawione przez manufaktury, fabryki większe i mniejsze zakłady produkcyjne, mamy dużo do nauczenia się o otoczeniu, w którym żyjemy. Stąd nasi uczniowie, poprzez spontaniczne gromadzenie impresji plastycznych w pierwszym roku, i poprzez gruntowną dokumentację w drugim roku projektu, będą mogli uświadomić sobie wpływ życia przemysłowego na ich życie codzienne oraz na życie miasta i osiedla, w którym żyją. Europejski wymiar projektu, będzie okazją do szerszej wymiany spojrzeń z francuskimi uczniami, wzajemnych prezentacji efektów pracy w formie blogu oraz wspólnych działań podczas planowanych spotkań w Opolu i Montbard. W bieżącym roku szkolnym w dniach od 24 maja do 7 czerwca 2009 zrealizowana zostanie pierwsza wspólna wymiana uczniów, która obejmować będzie tygodniowy pobyt francuskich gości w Opolu i tygodniowy pobyt naszej młodzieży w Montbard. Będzie to pierwszy wzajemny kontakt uczniów w ramach tegorocznego projektu „Barwy przeszłości i teraźniejszości”, mającego na celu wzajemną prezentację naszych regionów, miast i szkół.

oprac.Irena Paul

« Powrót do listy