Przejdź do treści strony

73. rocznica powstnia w getcie warszawskim

05 May 2016 r.

W naszej szkole uczczono 73. rocznicę powstania w getcie warszawskim biorąc udział w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile. Klasy III OSSP, IV OSSP, I PLP oraz grupa uczniów II PLP uczestniczyła w zajęciach poświęconych powstaniu w getcie. Patronem akcji żonkile jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które przygotowało dla uczniów film edukacyjny Nie było żadnej nadziei…- będący główną częścią zajęć. Przed projekcją filmu wprowadzono uczniów w temat, przybliżono historię obywateli polskich narodowości żydowskiej. Głównym założeniem akcji była chęć przypomnienia wydarzeń, bohaterów tamtych dni. 
Bojowcom żydowskim przyszło działać i podejmować decyzje w sytuacji ekstremalnej. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie skonfrontować się z wyborami, przed jakimi stanęli wówczas Żydzi zamknięci w getcie, jednak możemy i powinniśmy okazać im pamięć. Powstanie było wyzwaniem rzuconym przez żydowskich powstańców prosto w twarz oprawcom. Było też oskarżeniem o bierność i nieskuteczność całego wolnego świata. Świata, który nie potrafił pomóc, choć wiedział m.in. za pośrednictwem Jana Karskiego, emisariusza polskiego państwa podziemnego i naocznego świadka dramatu o sytuacji Żydów w Polsce.
Być może przypomnienie tych wydarzeń i dylematów przyczyni się do kształtowania w uczniach wrażliwości, poczucia odpowiedzialności i zwykłej ludzkiej solidarności, z tymi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Na zakończenie, korzystając z materiałów, szablonów przygotowanych przez Muzeum uczniowie wykonali papierowe żonkile.

Żonkile – mają symbolizować pamięć, szacunek i nadzieję, Marek Edelman – nieżyjący już ostatni przywódca powstańców co roku składał bukiet żonkili w miejscach pamięci związanych z zagładą Żydów.

Oprac. E. Piórkowska

Foto.: E. Piórkowska

« Powrót do listy